Blog

Bohol Trip

Ako si Melanie L. Lovitos. Ako ang tipo ng taong mahilig maglagalag o pumunta sa ibang lugar. Dahil para sa akin, tayo ay nabuhay hindi para manatili sa iisang lugar lamang. Ang buhay ay isang paglalakbay. Paglalakbay na kung saan ay marami tayong bagay na mararanasan. Mga bagay na kanais-nais at mga bagay na di- kanais-nais. Mga bagay na mabuti at masama. Mga bagay na malinis at marumi. Mga pangyayaring itinakda sa akin, sa’yo at sa ating lahat.

Advertisements